От 22 април започва прием на заявления за регистрационен номер по избор

Заявленията се приемат в сектор "Пътна полиция" до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията

От 22 април 2021 година съгласно Заповед на Директора на ОДМВР – Плевен, гражданите ще имат възможност да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Плевен – група ЕН 7001 – 8000, серия КТ, както следва: с четири еднакви цифри по чл. 26. т. 6 от Тарифа № 4 на МВР; комбинация от цифри по желание извън посочените в чл. 26. т. 6 и т.7 от Тарифа № 4 на МВР.

Заявленията се приемат в сектор "Пътна полиция" до изчерпване на номерата от списъка или до приключване на серията.