Ученичка от ОУ "Валери Петров" ще представи област Плевен на национална олимпиада

Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание

След проведения областен кръг на Националната олимпиада "Знам и мога" за участие на национално ниво се класира единствено Полина Петкова Асенова - четвъртокласничка от ОУ "Валери Петров".

Националната олимпиадата "Знам и мога" е интердисциплинарна и дава възможност на ученици от ІV клас от всички области на България да премерят сили и покажат своите знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание.

Успехът на Полина Асенова се дължи на старанието и отговорността на момичето, професионализма на класния ръководител, подкрепата от страна на родителите. Полина се готви за участието си в това състезание под ръководството на г-жа Мариана Кулева и г-жа Таня Илиева, които не за първи път постигат подобен успех със свои възпитаници.