Временна комисия за обсъждане на мерки в подкрепа на бизнеса ще заседава на 12 април

На заседанието са поканени представители на Общинска администрация и на местния бизне

Сформираната с решение на Общински съвет - Плевен от 25.03.2021 г. Временна комисия за обсъждане на мерки в подкрепа на бизнеса в условията на извънредната епидемична обстановка, ще заседава на 12 април /понеделник/ от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. На заседанието, което ще се проведе при спазване на съответните противоепидемични мерки, са поканени представители на Общинска администрация и на местния бизнес.

Припомняме, че Временната комисия бе сформирана да обсъди мерки в подкрепа на засегнатите браншове в общината в условията на извънредната епидемична обстановка. В едномесечен срок комисията трябва да представи окончателен доклад за своята работа, заедно с проект за решение, решиха съветниците.

Сформирането на Временната комисия е в отговор на писмо, изпратено от Сдружението на заведенията в България до Общинския съвет с искане за предприемане на конкретни действия на местно ниво в подкрепа на бизнеса при създалата се ситуация. От организацията предлагат и конкретни такива, като: намаляване на таксите за тротоарно право за поставяне на маси пред заведенията; на таксите за издадените разрешения за удължено работно време; намаляване на наемите на общински имоти, отдавани за предлагането на ресторантьорски услуги; пълно опрощаване на таксите за битови отпадъци за периода на забраната за работа. Настоява се и за сформиране на регионални антикризисни икономически щабове.

С решение на Общински съвет – Плевен сформираната временна комисия е в състав от 9 общински съветници. Председател на комисията е Свилен Трифонов, членове са: Владислав Монов, Валентина Вълчанова, Борислав Георгиев, Николай Маринов, Пепо Петков, Ристем Халкоглу, Димитър Карамфилов и Цветелин Горанов.