Без предложения за званието "Почетен гражданин на Община Плевен" за априлското заседание на ОбС

Това информират от пресцентъра на местния парламент

Комисията по Наредба №11 на Общински съвет - Плевен за удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Плевен" не подкрепи внесените предложения за удостояване на Илко Иларионов, на математика Илия Петров и на д-р Любен Казанджиев. Причината - в първите две преписки липсват основни документи, които са задължителни по реда на Наредбата, третата - не отговаря на нормативните изисквания за вносител. Заседанието на Комисията се проведе на 6.04.2021 г. при спазване на противоепидемичните мерки.

"При разглеждане на трите постъпили предложения, Комисията установи, че и в трите преписки има основни нормативни пропуски, които не могат да бъдат пренебрегнати. Правя това уточнение, за да стане ясно, че в случая коментираме единствено и само изискванията в Наредбата, по никакъв начин не обсъждаме заслугите на номинираните“, заяви след заседанието председателят на Общинския съвет и председател на комисията по Наредба №11 Мартин Митев. И поясни:

„Съгласно чл.37, ал.2 на Наредба №11 писмените предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” трябва да бъдат придружени задължително от подробни мотиви, описание на дейността на кандидата и неговите заслугите към общината с приложени съответно копия от документи, биография и писмено съгласие от номинирания или неговите наследници, ако званието се присъжда посмъртно. При разглеждане на преписката за уважавания от всички нас г-н Илко Иларионов бе установено, че в нея липсва задължителното писмено съгласие от страна на номинирания, както и подробна биография. Почти същата е ситуацията и с предложението за г-н Илия Петров. Поради тези нормативни пропуски Комисията не подкрепя и двете предложения. При желание от страна на вносителите за ново разглеждане на предложенията е необходимо в деловодството на Общинския съвет да бъдат внесени посочените по-горе документи.

Относно третата преписка - за д-р Любен Казанджиев, единодушното ни становище, е че тя не отговаря по никакъв начин на чл. 37, ал.1 на Наредба №11, където ясно е посочено кой може да бъде вносител. Писмени предложения за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” могат да правят: кметът на Общината; председателят на Общинския съвет; най-малко 10 общински съветници; обществени, професионални и творчески организации; инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка. Преписката за д-р Казанджиев не отговоря на нито едно от тези  изисквания за вносител и затова Комисията не подкрепя и това предложение. При желание от страна на д-р Казанджиев за ново разглеждане на кандидатурата му е необходимо да спази всички изисквания на Наредбата.“

Предложенията за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се правят в рамките на всяка календарна година в срок до 31 март.