Новоизбраният кмет на Николаево полага клетва пред Общински съвет - Плевен на 11 март

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание в четвъртък

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание на 11 март /четвъртък/, от 17,00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Дневният ред на заседанието включва една-единствена точка - полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Николаево.

Заседанието е насрочено на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №340- МИ/28.02.2021 г. на Общинската избирателна комисия, с което бяха обявяване окончателните резултати от изборите за кмет на Николаево. Съгласно съответния текст в ЗМСМА при произвеждане на частични избори за кмет на община, за кмет на район или за кмет на кметство новоизбраният кмет полага клетвата преди началото на първото заседание на Общинския съвет след избора, което се свиква от председателя на съвета и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на изборните резултати.

С Решение №340 от 28.02.2021 г. на ОИК - Плевен за кмет на кметство Николаево е обявен за избран Георги Мончев.