ОДМВР - Плевен с информация за издаването на документи за самоличност относно частичния вот

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Плевен, Второ РУ-Плевен, РУ – Долна Митрополия и РУ - Левски ще съдействат

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Плевен, Второ РУ-Плевен, РУ – Долна Митрополия и РУ - Левски ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за кмет на кметства: с.Стежерово, община Левски, област Плевен; с.Николаево, община Плевен, област Плевен и с.Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен на 28.02.2021 г.
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта, по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР-Плевен, Второ РУ-Плевен, РУ – Долна Митрополия или РУ – Левски за дните от 23.02.2021г. до 26.02.2021г. от 08,30 ч. до 17,00 ч. и на 28.02.2021 г. от 08,30 ч. до 18,00 ч.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборите за кмет, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 28 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА.

При произвеждане на втори тур на избори за кмет на 07.03.2021г. ще се издават нови удостоверения от 02.03.2021г. до 05.03.2021г. и на 07.03.2021г., съгласно описания по-горе начин.