За по-голяма безопасност: Поставят над 70 допълнителни пътни знаци в парк "Кайлъка"

От местната управа са извършили съвместен обход с представители на "Пътна полиция"

Преди няколко дни от Община Плевен обявиха, че за по-голяма безопасност в парк "Кайлъка" ще бъдат поставени над 70 допълнителни пътни знаци по шосето за автомобили в защитената местност.

Общинският път е извън регулацията на града и съгласно ЗДвП извън населените места разрешената максимално допустима скорост за движение е 90 км/ч. С оглед на значителния брой настъпили ПТП през годините се явява необходимост от промяна в организацията на движение и ограничаване на максимално разрешената скорост на 50 км/час на пътя, преминаващ през цялата територия на Защитена местност "Парк Кайлъка".

От местната управа са извършили съвместен обход по общинския път с представители на ОДМВР, сектор "Пътна полиция", и е констатирано, че пътни знаци са налични само в района от началото на парка до хотел "Кайлъка" в двете посоки. В останалата си част по общинския път лиспват пътни знаци, ограничаващи максимално разрешената скорост.

С цел обезопасяване на пътя и предотвратяване на бъдещи инциденти, причина за които е шофирането с несъобразена скорост, е необходимо монтирането на пътни знаци, въвеждащи забрани в ограничаващи максимално разрешената скорост за движение, изпреварването на ППС, предупредителни знаци за опасни завои и сигнализиране на предимството във вход - изходите в целия парк.

За реализирането на промяната в организацията на движението по общински път PVN 3149 /II-358/ Плевен - м. Кайлъка /PVN 1150/ Община Плевен е предприела процедура за изготвяне на проектна документация съгласно нормативните изисквания на Наредба 1/2001 г. "За организаране на движението по пътищата" на МРРБ. Tака ще се регламентира новата организация на движението в природния парк и ще е основание за сигнализирането на пътя с пътни знаци.