Васил Василев спечели конкурса за директор на ДКТ "Иван Радоев" (Видео)

Останалите кандидати не са събрали необходимия минимум точки

Досегашният директор на ДКТ "Иван Радоев" – Васил Василев, спечели обявения от Министерството на културата конкурс за длъжността за втори път, обявиха от ведомството. Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти в съответствие с чл. 11, ал. 4, т. 1, а именно 2/3 от 912 точки = 608 точки.

На първо място с оглед получения общ брой точки комисията класира Васил Стоянов Василев, а останалите кандидати Таня Атанасова Шахова и Николай Андреев Ишков не са събрали необходимия минимум точки, уточняват от Министерството на културата.

Мандатът за длъжността "Директор" е 4 години, кандидатите трябваше да представят и концепция за развитието на Драматично-куклен театър  „Иван Радоев“  за този период. 

Видео от конкурса може да видите тук: