Започва контролирано изпускане на няколко язовира, които попадат в землището на Плевен

Целта е недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения

В изпълнение на разпоредбите на чл. 142 от Закона за водите от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав – Плевен предупреждават, че започва контролирано изпускане на води от язовирите „Кайлъка“, „Тотлебенов вал“ и „Мъртва долина 2“, които попадат в землището на Плевен. Изпускането на води ще започне след 12.01.2021 год.

Целта е поддържане на свободен обем на съоръженията, недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения.