Евростат: 41% от българите живеят в пренаселени жилища

11,5% се ширят в твърде големи имоти

Малко над 41 процента от българите живеят в пренаселени жилища, сочат най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат.

По този показател България се нарежда на трето място сред страните членки на Европейския съюз след Румъния и Латвия. В тези страни делът на обитателите на пренаселени жилища е съответно малко под 46 и 42 на сто. Това означава, че техните граждани нямат достатъчен брой стаи за размера на домакинството си.

Средно за ЕС показателят е 17,2 на сто обитатели на пренаселени жилища. Данните сочат, че най-ниски са нивата на пренаселеност в Кипър, малко над два процента, Малта - 3,7 на сто и Холандия - 4,8 процента.

В сравнение с 2010 г. картината през 2019, за която се отнасят най-новите данни на Евростат, показва, че има спад на обитателите на пренаселени жилища.

За България преди десет години делът им е бил малко над 47 на сто, а за Съюза като цяло 19 процента.

Същевременно Евростат отчита, че 11,5% от българите през 2019 г. обитават в твърде големи жилища с излишни стаи и по-конкретно излишни спални, съпоставени с нуждите на съответното домакинство.

Държави, където под 15 процента от населението живеят в такива жилища, които се смятат за твърде големи за нуждите им, са Румъния - със 7,7 на сто, Латвия - малко под десет на сто, и Италия - 14,2 на сто.