Прокуратурата: Над 5000 нарушения на безопасността на труда в страната за месец

След разпореждане на ВАП са установени 5092 нарушения

5092 бр. нарушения по строежите в страна са констатирани за един месец от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ), след като на 26.11.2020 г. Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира изпълнителния директор на ИА ГИТ и началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да извършат проверка дали на строителните обекти в страната се спазват нормативните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по строежите.

От тях 3792 бр. нарушения са свързани със здравословните и безопасните условия на труд, става ясно от доклад, предоставен на ВАП от ИА ГИТ. Най-честите констатирани нарушения са използване на необезопасени скелета, работа без лични предпазни средства, в това число и за падане от високо, както и липса на контрол от ръководните органи за спазването на правилата за безопасност на труда. Съставени са 54 бр. АУАН (акт за установяване на административно нарушение)  на работници, които не са използвали предоставените им средства за защита от наранявания по време на работния процес.

Съставени са 56 акта за спиране на строително-монтажни действия заради груби нарушения на правилата за осигуряване на безопасни условия на труд и за предотвратяване на вредните последици от тях.

За един месец от ИА ГИТ са направили проверки в 680 строителни обекти и в 997 бр. предприятия. От 5989 работници в посочените обекти, 127 са работили без сключен трудов договор. Съставени са 305 бр. АУАН.  За отстраняване на констатираните нарушения и вредните последици от тях са предприети 4812 бр. принудителни административни мерки. По време на проверките са дадени и 268 устни разпореждания за незабавно отстраняване на нарушения, става ясно още от доклада на ИА ГИТ, предоставен на ВАП.

В един обект е установено, че работи непълнолетно лице и е подаден сигнал до Софийска районна прокуратура, става ясно още от доклада на ИА ГИТ.

Доклад до ВАП е изпратен и от ДНСК. Инспектори от Дирекцията са проверили  6 строителни обекта, за които има данни за инциденти поради неспазване на условията и правилата за безопасност на труда. След инцидентите, при които има петима загинали и са пострадали осем строителни работници, от ДНСК са съставили 6 акта на виновни лица и 5 наказателни постановления в размер на 51 500 лева за неспазване на правилата на безопасност на труда. В доклада е посочено, че към момента на проверките, разпоредени от ВАП, от ДНСК не са установени нови нарушения.