Инспекцията по труда: Работата по празниците се заплаща двойно, извънредната - четворно

При извънреден труд заплащането е в четирикратен размер

При работа на официални празници работодателите са длъжни да изплащат минимум двойно възнаграждение на работниците и служителите си. Според Кодекса на труда за посрещането на Рождество Христово празничните дни са 24, 25 и 26 декември. Празничен е и 01 януари 2021 г. заради посрещането на Нова година. Заплащането достига четворен размер, ако работата в тези дни се явява и извънреден труд, тъй като той също се изплаща със 100% увеличение.

През 2020 г. понеделник – 28 декември, е неприсъствен ден заради празничния 26 декември, който е в почивен ден. При работа в почивен и неприсъствен ден се заплаща с увеличение от 75% само положеният извънреден труд. Извънреден в празнични, почивни и неприсъствени дни е трудът за работещите на ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време и той се възлага със заповед.

При въведено сумирано отчитане на работното време за работещите по график на официален празник положеният труд не е извънреден, поради което работодателят дължи само двойно възнаграждение. В тези случаи извънредният труд се заплаща в края на периода, за който е въведено сумираното отчитане на работното време с 50% увеличение.