ОбС даде съгласие Общината да предостави трансфер от 10 000 лв. на РЦТХ - Плевен

Парите са за закупуване на апаратура за оборудване на Кабинета за извличане на кръвна плазма

Община Плевен ще предостави трансфер в размер на 10 000 лв. на Районния център по трансфузионна хематология за закупуване на апаратура за оборудване на Кабинета за извличане на кръвна плазма. Решението e на Общинския съвет, като посочените средства ще бъдат за сметка на разходите местни дейности в частта „Резерв" на общинския бюджет.

С писмо до Община Плевен президентът на Ротари клуб Плевен Центрум Николай Савов информира за започналата на 17 ноември тази година дарителска кампания за закупуване на апаратура за Кабинет в Кръвна банка /Център по трансфузионна хематология/ в Плевен за извличане на кръвна плазма. Чрез нея от преболедувалите C0VID-19 хора с наличие на антитела може да се извлича кръвна плазма за лечение. Освен самия апарат е необходимо и съпътстващото оборудване, за да може Кабинетът да получи сертификат от Изпълнителната агенция по лекарствата и да започне работа. Това са: донорски стол, фризер на минус 30 градуса, сетове, консумативи /54 бр. на цена 8640 лв./, хематологичен анализатор, апарат за разделяне на една дарена кръв за трима нуждаещи се, електронна везна за етикиране на готовите сетове. В писмото се посочва също, че необходимата сума за цялото оборудване е приблизително 68 000 лв., а до 30.11.2020 г. по сметките за дарение са постъпили над 55 000 лв. В тази връзка се предлага Община Плевен да дари сума в размер до 5000 лв., като в случай, че дарените средства надхвърлят необходимите, с остатъка ще бъдат закупени консумативи за еднократна употреба.

След дебат по темата Общинският съвет реши трансфера за РЦХТ – Плевен за закупуването на апаратурата за Кабинета за извличане на кръвна плазма да бъде в размер на 10 000 лв.