От днес временно спира изпълнението на курсове от общинската транспортна схема

Общинският съвет прие решението на проведеното на 3 декември извънредно онлайн заседание

От днес /7 декември/ до 31 януари 2021 г. или до изричната отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка, временно спира изпълнението на маршрутни разписания по автобусни линии от общинската транспортна схема в община Плевен. Общинският съвет прие решението на проведеното на 3 декември извънредно онлайн заседание.

Временното ограничение касае 11 маршрутни разписания в Плевен и до малките населени места в общината. Всички промени са обсъдени предварително със съответните кметове на кметства и операторите, извършващи обществения превоз по посочените линии.

Временно спира изпълнението на следните курсове:

1. По автобусна линия Плевен – Буковлък:

- от гр. Плевен - 10:30 ч.; 11:30 ч.; 15:30 ч.; 16:30 ч.;

- от с. Буковлък - 11:00 ч.; 12:00 ч.; 16:00 ч.; 17:00 ч.

2. По автобусна линия Плевен – Върбица:

- от гр. Плевен - 14:15 ч.;

- от с. Върбица - 14:45 ч.

3. По автобусна линия „Плевен – Гривица“:

- от гр. Плевен – 08:30 ч.; 11:30 ч.; 16:00 ч.; 20:00 ч.;

- от с. Гривица – 09:00 ч.; 12:00 ч.; 16:30 ч.; 20:30 ч.

4. По автобусна линия „Плевен – Славяново“:

- от гр. Плевен – 06:30 ч.;08:30 ч.; 09:30 ч.;13:30 ч.;17:30 ч.; 19:45 ч.

- от гр. Славяново – 07:15 ч.; 08:15 ч.; 12:30 ч.; 16:30 ч.; 18:30 ч.

5. По автобусна линия „Плевен – Бохот“:

- от гр. Плевен – 05:32 ч.; 08:40 ч.; 19:10 ч.

- от с. Бохот – 06:11 ч.; 09:30 ч.; 20:00 ч.

6. По основна градска автобусна линия №9 „Втора клинична база – Балканстрой“;

7. По основна градска автобусна линия №12 „ЛВТ - Втора клинична база“;

8. Основна градска автобусна линия №84 „жк „Дружба“ 1 – Втора клинична база“;

9. Основна градска автобусна линия №13 „жк „Кайлъка“ – Втора клинична база“;

10. Автобусна линия „Плевен – Пелишат“ с маршрутни разписания с час на тръгване:

- от гр. Плевен – 15:30 ч.

- от с. Пелишат – 16:30 ч.

11. Автобусна линия „Плевен – Къшин“ с маршрутни разписания с час на тръгване:

- от гр. Плевен – 17:15 ч.

- от с. Къшин – 17:40 ч.

Решението на Общински съвет – Плевен влиза в сила от днес - 07.12.2020 г.