Общината иска да поеме безвъзмездно управлението на част от "Кайлъка"

Общински съвет - Плевен с решение за изготвяне на предложение до Министерски съвет

Да бъде изготвено предложение до Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на Община Плевен на недвижими имоти - публична държавна собственост, представляващи част от парк "Кайлъка", реши Общинският съвет на Плевен. Решението бе прието днес на извънредно заседание на местния парламент с 36 гласа „за“, 4 общински съветници гласуваха „въздържал се“, против няма. Съветниците проведоха заседанието си изцяло онлайн през интернет платформа.

"Поради нуждата от поддръжка на част от парк "Кайлъка" предлагаме да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Община Плевен 37 недвижими имоти - публична държавна собственост. Имотите са в частта на парка от "Моста" до парк-хотел "Кайлъка", те са и най - масово посещавани от плевенските граждани за отдих“, поясни при обсъждане на точката кметът Георг Спартански.

"Става дума за придобиване на управление на част от парка. Подчертавам управление, да не бъркаме собственост и управление. Категорично парк "Кайлъка" остава държавна собственост и запазва статута си на защитена територия“, заяви председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той отбеляза, че на практика става дума за решение, с което Община Плевен ще се ангажира с поддръжката, опазването и реновирането на съответната част от „Кайлъка“, който е една от емблемите на града ни.

С днешното си решение Общински съвет - Плевен възлага на кмета на Общината да изготви предложение до Министерски съвет на Република България, чрез Областен управител на Област Плевен, за безвъзмездно управление на недвижими имоти - публична държавна собственост с цел тяхното управление от Община Плевен, представляващи част от парк "Кайлъка". В решението са посочени идентификаторите на съответните 37 недвижими имоти - публична държавна собственост. Съветниците упълномощиха кмета Георг Спартански да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящето решение.