Първо място за ПГПЧЕ в седмата сесия на Ученическия институт на БАН

Включиха се рекорден брой участници

Миналата седмица се проведе в онлайн формат седмата сесия на Ученическия институт на БАН, в който се включиха рекорден брой участници. В секция „Хуманитарни и обществени науки“ с първа награда бе отличен проектът „По следите на думите в Ботевата поезия“. Той бе разработен от екип в състав Александра Петрова и Симона Резашка, ученички от 12 клас в ПГПЧЕ, с ръководител старши учител по БЕЛ Ангелина Маркова и научен консултант доц. Ваня Мичева от Института по български език на БАН. Тази интердисциплинарна разработка изследва етимологията на съществителните имена в поезията на Ботев, като думите са обособени в 17 тематични групи. Според комисията, оценила проекта, „Трудът е замислен извънредно амбициозно, реализиран е прецизно и изчерпателно и извършената изследователска работа е наистина респектираща.“ Високият приносен характер на разработката е безспорен- подобно изследване върху лексиката на Ботев се прави за първи път, като то може да бъде използвано в обучението по БЕЛ в различните училищни степени.

Успешното участие в този висок форум мотивира ръководителката Ангелина Маркова да продължи да работи в тази посока със свои талантливи ученици, защото е убедена, че това е безценна възможност да се създаде задълбочен и траен интерес към родния език и литература като алтернатива на бездуховността и формализма.

Презентация на наградения проект може да видите на сайта на ПГПЧЕ- Плевен.