Абсолвентите на ВВВУ "Георги Бенковски" получават дипломите си на 15 октомври

Най-младите абсолвенти са по на 23 години, а най-възрастният – на 50 години

В навечерието на празника на авиацията и българските военновъздушни сили, абсолвентите от първия випуск след възстановяване на ВВВУ "Георги Бенковски" ще получат дипломите си. В тържествена атмосфера началникът на Училището бригаден генерал Юлиян Радойски ще връчи дипломите на завършилите ОКС "Бакалавър" 25 студенти и 18 успешно дипломирали се в ОКС "Магистър".

Биляна Цекова, специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" е отличникът на Випуск 2020 сред бакалаврите. От магистрите, с най-висок успех завършва Филип Пенков, специалност "Електроника".

Сред усвоявалите авиационните специалности са и 7 жени.

Най-младите абсолвенти са по на 23 години, а най-възрастният – на 50 години.

Отличниците ще получат и книги с историческа тематика за спомен.