Новоизбраният кмет на Бохот полага клетва пред ОбС - Плевен на 8 октомври

Дневният ред на заседанието включва една-единствена точка

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание на 8 октомври /четвъртък/, от 17,00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Дневният ред на заседанието включва една-единствена точка - полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Бохот.

"Заседанието е насрочено на основание чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение №297-МИ/27.09.2020 г. на Общинската избирателна комисия, с което бяха обявяване окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Бохот в община Плевен на 27 септември тази година“, информира Мартин Митев, председател на Общинския съвет. Съгласно посочения текст в ЗМСМА „…при произвеждане на частични избори за кмет на община, за кмет на район или за кмет на кметство новоизбраният кмет полага клетвата преди началото на първото заседание на Общинския съвет след избора, което се свиква от председателя на съвета и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на изборните резултати.“

С Решение №297 от 27.09.2020 г. на ОИК - Плевен за кмет на кметство Бохот е обявена за избрана г-жа Бойка Пъшева.