НАП - Плевен продава лек автомобил "Мерцедес"

Търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил марка MERCEDES, модел 250 ТД ще се проведе в сградата на ТД на НАП- Велико Търново, Офис ПЛЕВЕН, ул. Дойран № 43 , на 06.08.2020г., от 10:00 ч.

Първоначална цена - 2 550.00лв. /две хиляди петстотин и петдесет лева и 00ст./

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 27.07.2020г. до 31.07.2020г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на вещите – гр. Плевен, ул.“Кара Кольо“.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон  (064) 898-395 , (064) 898-368– Йоана Мандолска

ел. адрес [email protected]