НАП - Плевен продава вила в парк "Кайлъка"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 30.07.2020г., от 10:00 ч. на следният недвижим имот:

Недвижим имот - вилна сграда - еднофамилна с площ 35 кв.м. на 2 етажа с РЗП 70.00 кв.м. в местност " Стража III" в парк " Кайлъка" гр. Плевен и земя с площ от 600.00 кв.м.

Обща първоначална цена на групата: 4 520.00 лв. /четири хиляди петстотин и двадесет лева /

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 20.07.2020 г. до 24.07.2020г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адрес: местност " Стража III" в парк " Кайлъка" гр. Плевен.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg За контакти: телефон (064) 898-395 и 064/898-368 – Йоана Мандолска /публичен изпълнител/ ел. адрес [email protected]