МУ-Плевен благодари за дарението на новата вирусологична лаборатория

Грамотата бе представена от кмета Георг Спартански на редовното заседание на Общински съвет

Благодарствена грамота изпрати ректорът на Медицински университет – Плевен, проф. д-р Славчо Томов до Община Плевен по повод дарената сума от 10 000 лв. в помощ на дейността на новата вирусологична лаборатория за изследване на COVID-19. Грамотата бе представена от кмета Георг Спартански на редовното заседание на Общински съвет с уточнението, че местната администрация е изпълнител на взетото от съветниците решение за отпускане на сумата. „Благодарността е към всички за решимостта и волята да подпомогнем работата на лабораторията в труден момент в името на здравето и с мисъл за доброто на гражданите на Плевен. И нека са повече решенията в полза на обществото, които взимате с такова единодушие”, се обърна към съветниците кметът. Той предаде на председателя на Общинския съвет Мартин Митев химикалка с логото на Медицински университет. „Благодаря на проф. Томов, приемам символичния подарък от името на целия състав на местния парламент. И нека с тази химикалка подписвам повече решения, взети с единодушие и единомислие в полза на гражданите и обществото”, отговори г-н Митев.

Новоразкритата вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус към Научноизследователския институт на Медицински университет – Плевен, започна своята дейност на 06 април 2020 г. Финансова подкрепа за работата й оказаха общественици, организации, фирми, граждани, преподаватели и служители. Със свое решение от 30 април 2020 г. Общинският съвет даде съгласие 10 000 лв. от бюджета на Общината да бъдат дарени на вирусологичната лаборатория за закупуване на консумативи за изследване на C0VID-19.  Средствата са за сметка на разходите за местни дейности в частта „Резерв” от Сборния бюджет на Общината за 2020 г. Предложението беше внесено като извънредна точка от кмета Георг Спартански и получи категоричната подкрепа на общинските съветници.