Днес изтича срокът за плащане на данък сгради и МПС с 5% отстъпка

Създадена е възможност задълженията към местния бюджет да бъдат плащани и чрез интернет

Удълженият срок за първата вноска за такса смет, както и за 5% отстъпка при плащане в пълен размер на данък сгради и МПС изтича днес, 30 юни.

Община Плевен напомня на гражданите за създадената възможност задълженията към местния бюджет да бъдат плащани и чрез интернет. Независимо дали внасяте на части или наведнъж местните си задължения, най-удобният начин за плащане е през портала на Община Плевен.

Информация за дължимите суми за 2020 г., сметките и кодовете за плащане клиентите могат да намерят на интернет страницата на Община Плевен www.pleven.bg, секция „Местни данъци и такси”, подсекция „Проверка и плащане на данъци” - https://www.pleven.bg/bg/mestni-danatsi-i-taksi .

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” работи с граждани от 8.30 до 16.30 часа с прекъсване на работното време за дезинфекция от 13.00 до 14.00 часа