Обсъдиха разпределението на субсидията за читалищата в община Плевен

Работната група ще излезе с предложение до комисията за средствата

Да се финансират читалищата в град Плевен и на територията на общината, които наистина развиват дейността си, полагат усилия за поддържане на поверената им материална база и са търсени от хората, около това становище се обединиха категорично членовете на работната група за разпределяне на субсидията за читалищна дейност за 2020 година. Работната група бе избрана на общо събрание на всички читалища на 28.01.2020 г. На база изготвени критерии за оценка са обработени представените в Община Плевен отчети за финансова и читалищна дейност за 2019 г. като съгласно изискванията на механизма, утвърден от Министерството на културата, е представено работно досие на всяко читалище. Това уточни Стефка Григорова – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Плевен. В работната група са включени представители на 6 читалища от общината, за да се направи обективно разпределение на финансите. Всички те бяха категорични, че трябва да се продължи с подпомагането на дейността на единствените в малките населени места културни институции като пазители на духовността и традициите, още повече, че в някои села се наблюдава засилена активност на читалищата.

       След дискусии членовете на работната група изготвиха предложение за разпределение, което ще бъде представено на заседание на Комисията за разпределение на държавната субсидия за 2020 г. за читалищата на територията на община Плевен. Комисията ще се събере на 15 юни, понеделник, от 10.00 ч. в зала „Катя Попова” в Плевен. В нея са включени представители на всички 36 читалища в община Плевен. Държавната субсидия за 2020 г. е в размер на 1 093 590 лв. за общо 105 щатни бройки. Сумата за една субсидирана бройка е 10 440 лв.

Читалищата в Плевен са: „Съгласие - 1869”, „Христо Ботев - 1959”, „Лик - 1959”, „Извор - 1959”, „Ракитин - 1969”, „Пробуда - 1990”, „Цветан Спасов - 1959”, „Развитие - 1998”, „Парашкев Цветков - 2003”, „Тракия-2013”, „Бирлик - 2017” и „Родолюбие - 2018”. В общината: „Христо Ботев - 1925” - с. Беглеж, читалище „Христо Ботев 1927” - с. Бохот, „Наука 1927” - с. Брестовец, „Просвета - 1907” - с. Бръшляница, „Пробуда - 1927” - с. Буковлък, „Изгрев - 1926” - с. Върбица, „Искра - 1912” - с. Гривица, „Пробуда - 1997” - с. Дисевица, „Христо Ботев  - 27” - с. Коиловци, „Пробуда 1927” - с.Мечка, „Пробуда 1919” - с. Николаево, „Изгрев - 1929” - с. Опанец, читалище „Климент Браницки - 1900” и читалище „Паисий Хилендарски - 2001” в гр. Славяново, „Бъдеще 1927” - с. Тодорово, „Пробуждане - 1907” - с. Тученица, „Просвета - 1923” - с. Ясен, „Просвета - 97” - с. Радишево, „Слънце - 1927” - с. Ралево, „Асен Златарев - 1939” - с. Къшин, „Херион - 1926” - с. Горталово, „Наука - 2000” - с. Ласкар, „Св. Св. Кирил и Методий - 1928” - с. Търнене  и читалище „Пробуждане - 1897” - с. Пелишат.