Областният кризисен щаб не счита за уместни междуселските събори, панаири и общински празници

Превантивен контрол и изпълнение на въведените противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 в област Плевен

Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на страната и в частност на област Плевен, Областния кризисен щаб за борба с COVID-19 препоръчва на кметовете на общините в област Плевен да се създаде необходимата организация за осъществяване на превантивен контрол и изпълнение на въведените противоепидемични мерки.

Не се счита за уместно организирането и провеждането на междуселски събори, панаири и общински празници и др., свързани със струпването на едно място на голяма група хора с цел защита здравето на населението.