Отново обработват парк "Кайлъка" срещу кърлежи

Подлежащите на третиране терени са с площ около 60 дка

В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и с оглед сключен договор между Областна администрация – Плевен и "Дезинсект" ООД за извършване на обработка срещу кърлежи и срещу комари,  на 14.05.2020 г. /четвъртък/ между 8.30 часа и 13.00 часа ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност "Кайлъка" с препарат/продукт: „Ефциметрин 10 ЕК”. Това съобщават от пресцентъра на областната администрация.

Подлежащите на третиране терени са с площ около 60 дка, от началото на защитена местност до "Бригадирската поляна" включително, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на ЗМ "Кайлъка".