РДПБЗН - Плевен организира традиционния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"

Участниците се съревновават в три възрастови групи

Въпреки необичайната обстановка, в която живеем и необходимостта от физическо дистанциране, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен за поредна година организира традиционния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата". Конкурсът е включен в националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката, за учебната 2019/2020 г.

Участниците се съревновават в три възрастови групи:
 Първа група – от 7 до 10 години;
 Втора група – от 11 до 13 години;
 Трета група – от 14 до 18 години.

Конкурсът дава равен достъп за участие на всички деца и ученици, разпределени в три национални и една международна категория, с оглед най-обективното определяне таланта, знанията и уменията на участниците.
Първа категория: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.
Втора категория: Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.
Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

Всяка рисунка трябва да отговаря на следните условия:
1.Да бъде придружена с кратко описание, на отделен лист на български или английски език, което да е прикрепен към гърба ѝ. Не се поставят по лицевата част на рисунката етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия или удостоверяващи авторство.
2.Рисунката трябва да бъде с размер на листа 35/50 cm, без да е паспартирана.
3.На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени следните данни за участника в конкурса:
• Име, презиме и фамилия;
• Възраст;
• Точен адрес /държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка/;
• Училище, педагогически ръководител, телефон за връзка.

Крайният срок за предаване на рисунките в РДПБЗН-Плевен е 29 май 2020г.

Рисунките може да се предават на адрес гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31 за главен инспектор Златко Гицов.