МУ-Плевен благодари на дарителите на новата лаборатория за изследване на COVID-19

Тя е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение

Ръководството на Медицински Университет - Плевен благодари на всички общественици, организации, фирми, граждани, преподаватели и служители, които подкрепиха финансово висшето училище в това благородно и полезно за обществото и науката начинание – откриване на Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус. Наличието на Лаборатория за изследване на COVID-19 в град Плевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение в страната. Ректорът проф. д-р Славчо Томов прочете имената на дарителите на първото онлайн заседание на Академичния съвет на МУ-Плевен, воден от убеждението, че те трябва да се знаят, защото, когато говорим за дарители няма малки и големи, важен е жестът на подкрепа и солидарност.

На 7 април, на първата онлайн промоция, проф. д-р Славчо Томов се обърна към академичната общност с думите: „Изправено пред изпитанието COVID-19, обществото ни демонстрира огромен научен потенциал – от лекари, учители, учени и специалисти, които с възхитителните си действия се превърнаха в героите на нашето време. В нашия университет кризата също мобилизира усилията на преподаватели и студенти – бързо преминахме на онлайн обучение, много от нашите студенти се записаха като доброволци в борбата за ограничаване на епидемията, и не на последно място – изградихме, оборудвахме и вече стартира работа новата Вирусологична Лаборатория за изследване на коронавирус към висшето училище.“

От 06 април 2020 г. започна своята дейност новоразкритата Лаборатория към Научноизследователския Институт на Медицински Университет - Плевен, базирана във Втора клинична база.

МУ-Плевен благодари на всички, които дариха средства в подкрепа на работещите високоспециализирани екипи от учени, за закупуване на консумативи и дооборудване на новата Вирусологична лаборатория за изследване на COVID-19:

1. Красимир Каракачанов - Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Р България

2. д-р Калин Поповски - Народен представител в 44-то Народно събрание на Р България

3. Петя Василева

4. Станислав Любомиров Райков

Фирма Фифт Дигрии ООД София – представлявана от Станислав Райков

Фирма Ти Ес Ес България ООД - представлявана от Станислав Райков

5. чл.-кор. проф. Григор Горчев – УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен

6. проф. д-р Тони Веков

7. проф. д-р Славчо Томов

8. Цветан Кръстев - СИДИ 92 ЕООД Плевен

9. Даниела Кацарска - Дарис МС ЕООД София

10. Виолета Анкова Симеонова

11. Хасан Юсеинов – ЕТ „Идеал“  – В. Търново

12. Ивайло Нешев – ЕТ „Неш – Ив. Нешев“ – Плевен

13. Десислава Иванова – Експрес Секюрити – Плевен

14. Веселин Балев - Веселин Балев ЕООД – Плевен

15. Стела Кирилова Христонева

16. Стефан Стрнад – Джи Ес Евро – България – София

17. Славина Христанова – Прокурист на МТИ ООД София

18. ПМУ Талев ООД Плевен

19. ПМУ Плевен ООД Плевен

20. Независим синдикат при МУ- Плевен

21. Проф. Маргарита Александрова

22. Проф. д-р Аспарух Аспарухов

23. Проф. Ангелина Стоянова

24. Доц. д-р Здравка Радионова

25. Проф. д-р Ташко Делийски

26. Доц. д-р Добромир Димитров

27. Ибрахим Потурлиев

28. Олег Караджов

29. Анелия Луканова

30. Атанаска Наумова Божинова

 

Само обединени ще се справим с изпитанието COVID-19!