ОДМВР - Плевен съветва: Не чакайте последния срок за подмяна на личните документи

Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено

"Уважаеми граждани, сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен Ви уведомява, че във връзка с изтичане срока на валидност на голям брой документи за самоличност през 2020 година и 2021 година и очаквания увеличен прием на заявления за издаване на български лични документи (БЛД), подмяната на лична карта и/или паспорт и СУМПС може да стане и преди изтичане срока им на валидност", напомнят от ОДМВР - Плевен.

"С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна", допълват от дирекцията.

Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците март и април, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено.

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр.Плевен, ул."Сан Стефано" №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Плевен има готовност за осъществяване на организиран прием на заявления за издаване на български лични документи посредством мобилни групи в институции, предприятия, фирми и др.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg