В Окръжен съд - Плевен се проведе обучение на съдии, медиатори и адвокати

Темата на обучението бе "Децата на фокус в реформата на съдебната система“

На 27 и 28 февруари, в зала №7 на Окръжен съд - Плевен, се проведе обучение на съдии, медиатори и адвокати, на тема „Децата на фокус в реформата на съдебната система“.

Проектът е стартирал преди повече от година и цели подпомагане на родителите да осъзнаят ефекта от конфликта между тях върху детската психика и да ги подпомогнат в алтернативните начини за решаването на тези конфликти, чрез медиация.

Лектори по програмата са Юлия Раданова – адвокат и медиатор, Георги Еленков – юрист-медиатор и Елиза Николова – адвокат и председател на Професионална асоциация на медиаторите в България, които са един от партньорите на проекта. Другите партньори са Национална мрежа за деца, Институт по социални дейности и практики, Асоциация родители и Фондация „За нашите деца“. Обучител по проекта е и Анита Хинова – медиатор, подпомагащ провеждането на обучението в град Плевен.

Освен в Плевен вече са обучени съдии, медиатори и адвокати в Поморие, Бургас и Варна. Предстои провеждане на обучение по същата програма и в град София.