Има интерес от чужди инвеститори към проекта за автомагистрала "Дунав - Егея"

Това съобщи в Белене управителят на Large Infrastructure Projects Румен Марков

"Вече са проведени разговори с потенциални инвеститори за осъществяване на проекта за автомагистрала "Дунав-Егея" и има проявен интерес от големи компании от Европа." Това съобщи в Белене управителят на Large Infrastructure Projects Румен Марков по време на официална среща за представяне на амбициозния проект с представители на местната администрация и граждани.  

"Автомагистрала "Дунав-Егея" ще бъде изградена на принципа на публично-частно партньорство. Форматът е концесия за строителство, а вариантите за двете държави - България и Гърция, са един концесионер или концесионер във всяка от държавите. Концесионерът ще възстанови вложените от него средства чрез събиране на тол такси”, обясни още управителят на дружеството.

По проект "Дунав-Егея ще започва от Дунав мост, Русе, в България и ще завършва на брега на Егейско море в Гърция.  Със създаването й ще се решат много от съществуващите проблеми с бавното придвижване на товари и пътници от Европа към Близкия Изток. Новата магистрала ще проведе транзитния автомобилен поток по модерна инфраструктура и ще осигури най-високо ниво на транспортно обслужване между регионите в България с цел развитие на икономиката.