Временно се ограничава движението по част от бул. "Христо Ботев" заради кастрене на дървета

Касае се за периода от 17 до 21 февруари

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по бул. "Христо Ботев" в отсечката от бул. "Георги Кочев” до бул. "Русе" в Плевен. Ограничението е от 09.00 до 16.00 ч. за периода от 17 до 21 февруари 2020 г. и обхваща дясното платно за движение на бул. "Христо Ботев" в посочения участък /в посока от бул. „Георги Кочев” към бул. "Русе"/.

Причина за въвеждане на забраната е извършване на планирано намаляване на височината и обема на 25 броя високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони на бул. „Христо Ботев”.

Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР, „Тролейбусен транспорт” ЕООД и превозни средства на „Паркстрой” ЕООД.