Открит урок на тема екологично образование и здравословен начин на живот в ДФСГ "Интелект"

Учениците изследваха замърсяването на въздуха в гр. Плевен

В ДФСГ "Интелект" се проведе интерактивен открит урок с ученици от 10а и 10в клас - участници в клуб по Природни науки по Проект" Подкрепа за успех". Темата, върху която учениците дискутираха под ръководството на г-жа Петя Едрева - старши учител по Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия е „Екологично образование и здравословен начин на живот“.

Учениците обсъдиха проблеми свързани със замърсяването на въздуха, рециклирането на металите, как се образуват киселинните дъждове и не на последно място изследваха замърсяването на въздуха в гр. Плевен.

В края на дискусията установиха, че "не е необходимо някой да ни даде пример, изборът и отговорността са наши".