Промени в разписанията на някои от влаковете, които пътуват по направлението Левски - Троян

Те ще бъдат въведени от началото на 2020 г.

По покана на народния представител Иван Миховски в Троян се проведе работна среща по проблемите на жп транспорта. В нея участва председателят на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" Григори Григоров.

Община Троян е утвърдена дестинация, предлагаща разпознаваем туристически продукт на своите посетители, през цялата година. Налице са благоприятни географски и природни условия. На територията на общината са разположени десетки значими културно-исторически обекти, което води тук хиляди туристи. Затова и достъпният и регулярен транспорт, свързващ близки и отдалечени региони на страната с обектите за туристическо  настаняване, лечение, обучение и  др. е от голямо значение. Проблемите, поставени пред мен от г-н Стайковски, бивш началник гара Троян, а понастоящем ръководител движение, са свързани с графика на движение на влаковете и някои други недостатъци на системата, които бих искал да разясним и решим при възможност. Като член на Комисията по транспорт в Народното събрание специално поканих г-н Григоров, с когото да коментираме поставените въпроси. Така Миховски откри организираната среща, в която участваха още Венелин Стайковски и Недялко Врацов, в момента началник гара Троян.

На нея бяха направени предложения за промени в разписанията на някои от влаковете, които пътуват по направлението Левски-Троян. Аргументите за исканите изменения са осигуряване на бързи връзки от и към направленията Плевен, Мездра, София, Лом и Видин, както и осигуряване на желания час за връщане на пътници от Ловеч към Троян.

Председателят на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" Григори Григоров прие направените предложения за промени в разписанията на крайградския пътнически влак № 24223 от Левски за Троян, който ще заминава в 10:40 ч., вместо в 12:00 ч. Григоров поясни, че чрез тази промяна ще се удовлетвори желанието за осигуряване на бързи връзки в направлението за столицата, но ще бъде нарушена тази за Варна.

Ще бъде променено разписанието и на крайградския пътнически влак № 24224 от Троян за Левски, който с влизането в сила на новия График за движение на влаковете от 15 декември, вече ще заминава в 14:20 ч. с цел да се подобрят връзките с влакове по другите направления. Крайградският пътнически влак № 24226 от Троян за Левски ще бъде с час на заминаване в 19:20 ч., вместо в 17:20 ч., което ще осигури бързи връзки с влаковете за Плевен и Горна Оряховица. Посочените промени ще бъдат въведени от началото на 2020 г.

На работната среща в Троян бяха коментирани и проблеми на информационното обслужване и билетоиздаващата система на БДЖ. В тази насока стана ясно, че в момента се работи по обновяването на сайта на БДЖ www.bdz.bg, като е заложено изготвянето на нов електронен пътеводител, съобразен с корпоративната идентичност на компанията, в който ще бъдат оптимизирани възможностите на предлаганите маршрути и дати на пътуване.

По отношение на продажбата на билети от служителите във влака, от 30.11.2019 г. ще бъде прецизирана процедурата и реда за продажбата на билети на касите и от превозните бригади във влака от гари с работещи билетни каси. В тази връзка, през 2020 г. са планирани и проекти, които да насърчават клиентите да закупуват билети основно от билетните каси.