Урок по родолюбие се проведе в ОУ "Д-р Петър Берон" – Плевен

Всички участници получиха удостоверения за участие във възрожденското училище

В навечерието на празника на Народните будители в ОУ "Д-р Петър Берон" – Плевен се проведе урок по родолюбие, наречен "Старото школо - Аз, Буки, Веди". Благодарение на "даскалите" Стела Христова, Стела Евстатиева и Кремена Ангелова ученици от 2, 5 и 6 клас прекараха един ден в килийно училище. Проведоха се 4 часа:

1. Час по писане

Разпределени в три редици от различна възраст, учениците писаха върху пясък, глинени плочки с мастило и перо.

2. Час по смятане
По-големите поставяха задачи на по-малките.

3.Час по четене
Учениците четоха добри съвети от ,,Рибния буквар".

4. Час по пеене
Госпожа Кремена Ангелова с вокална група от 2 клас изпълниха "Песен за народните будители".

Урокът приключи с връчване на табелки и изпробване на наказания, а всички участници получиха удостоверения за участие във възрожденското училище.