Въвежда се нова организация на изследване на пробите от отстреляни диви свине

Няма новорегистрирани случаи на АЧС както при диви, така и при домашни свине на територията на област Плевен

От Министерство на земеделието, храните и горите е въведена е нова организация на изследване на пробите от отстреляни диви свине като тези от нашия регион, попадащи в обхвата на Северозападното държавно предприятие – Враца, ще могат да се подават за изследване в две лаборатории  - НДНИВМИ – София и Изпитателна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза към ОДБХ – Враца. Очакванията са по този начин да се облекчи процедурата по извършване на изследванията и да се ускори излизането на резултатите, каза д-р Лорета Фичева от ОДБХ – Плевен.

На днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова, стана ясно, че няма новорегистрирани случаи на АЧС както при диви, така и при домашни свине на територията на област Плевен. Госпожа Божинова подчерта, че провеждането на ежеседмичните заседания  на областната епизоотична комисия всеки вторник от