Мартин Митев: Сградата, известна като "Стоматологията" категорично остава общинска собственост

Това заяви днес председателят на Общински съвет - Плевен Мартин Митев

"Сградата, известна като "Стоматологията", категорично остава общинска собственост. Няма да се продава, няма да идват багери и да я съборят, за да дойде някой бизнесмен да вдигне мол, каквито коментари чета в социалните мрежи. Единственото логично и вярно предназначение на тази сграда е след време тя да бъде предоставена безвъзмездно за база на бъдещ Факултет по дентална медицина към Медицинския университет. Това ще е и посланието ни като общински съветници към тези, които ще бъдат избрани на следващите местни избори.“

Това заяви днес председателят на Общински съвет - Плевен  Мартин Митев на редовната си пресконференция в Пресклуба на БТА след заседанието на местния парламент. Коментарът бе направен във връзка с решението на Общинския съвет дейността на „Дентален център І - Плевен” да бъде прекратена и за общинското дружество да бъде открито производство по ликвидация. Мартин Митев направи кратка ретроспекция по въпроса и разясни обстоятелствата, наложили настоящото решение.

„Първо искам да направим едно важно уточнение - нека да не бъркаме Стоматологията като сграда с Денталния център, който се намира в Стоматологията. Сградата остава общинска собственост и никой няма намерението да я продава. С решението за ликвидация ние ликвидираме общинското дружество, което на практика не работи и е в невъзможност да се издържа“, обясни Мартин Митев. Той припомни, че с решение на Общинския съвет в предходния мандат сградата, известна сред плевенчани като "Стоматологията", е прехвърлена за стопанисване в активите на общинската фирма „Жилфонд“. „Дотогава Денталният център владееше цялата сграда на „Стоматологията“, отдаваше помещенията в нея под наем, т.е занимаваше се с рентиерство, което не е предмет на дейността му, едновременно с това реализираше и собствената си дейност по зъболечение. Факт е, че те се издържаха от наеми, а не от дейността си. След като прехвърлихме сградата към активите на „Жилфонд“, очаквано Денталният център тръгна главоломно надолу във финансов аспект. Вътрешните причини защо се е случило това аз не мога да коментирам. Може да ги коментира д-р Радев, който подаде оставка като управител на дружеството преди около три месеца. В резултат на това и на други съпътстващи обстоятелства се стигна до патова ситуация за фирмата -  управителят на лечебното заведение бе заличен в Търговския регистър без да има вписан нов, защото въпреки проведените срещи и разговори - никой със специалност по дентална медицина, каквото е изискването на закона, не пожела да поеме този пост. Към момента в Денталния център работят само двама лекари по дентална медицина, третият се пенсионира преди време. С това отново са нарушени изисквания на Закона за лечебните заведения, където има изискване за минимум трима специалисти по дентална медицина“, поясни Мартин Митев.

В резултат на описаните обстоятелства на 10.07.2019 г. с писмо от РЗИ - Плевен са уведомили, че „Дентален център І - Плевен“ ЕООД е заличен от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в ИА „Медицински надзор“ със заповед, влязла в сила от 15.05.2019 г. Последвало е и писмо от РЗОК - Плевен, в което се посочва, че със заповеди от 16.07.2019 г. са прекратени договорите за оказване на първична извънболнична дентална помощ и за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ между „Дентален център І - Плевен“ ЕООД и НЗОК, считано от 15.07.2019 г. „Във връзка с всичко това и на основание съответните нормативни документи Общинският съвет реши дейността на общинското дружество „Дентален център І - Плевен” да бъде прекратена и за същото да бъде открито производство за ликвидация. Пак подчертавам – решението за ликвидация е за дружеството и това няма нищо общо със сградата и наемателите в нея. Стоматолозите, които си работят и сега в сградата, като и всички други, ще си останат там като наематели на помещенията, които ползват. За тях нищо няма да се промени“, категоричен бе председателят на Общинския съвет. И завърши: „За сградата единственото логично и вярно решение е тя да бъде предоставена безвъзмездно на Медицински университет - Плевен, когато след време към вуза стане факт разкриването на Факултет по дентална медицина. Такава е позицията и на останалите общински съветници, както и на кмета Георг Спартански, с когото темата е обсъждана многократно.“