Глоба заплашва берачите на липов цвят от дървета – общинска собственост

Това е заложено в Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен

Увеличават се случаите на сигнали за неправомерно бране на липов цвят в Плевен. Гражданите най-често се обаждат на тел. 112, след което информацията се подава към общинския отдел „Обществен ред и сигурност”. Нарушителите са както деца, така и възрастни, а проблемът е ежегоден и актуален за цялата страна.

Брането на липов цвят е абсолютно забранено на терени - общинска собственост. Това е заложено в Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен. Чупенето или рязането на клони и нанасянето на повреди върху дървета и храсти е посочено като нарушение в чл. 27 от Наредбата. Нормативният акт дава възможност на длъжностни лица, определени от Кмета на Община Плевен, както и на служители на ОД на МВР- Плевен, да съставят актове на нарушителите. Глобата за лице, което унищожи или увреди дълготрайна или декоративна растителност без писмено разрешение на компетентен орган, може да е от 200 до 2000 лв.

Добиването на лечебни растения от територия - общинска собственост, което включва и брането на липов цвят, може да се извършва съгласно чл.22, ал.2 от Закона за лечебните растения само след издаване на разрешително и заплащане на такса. Цените са обявени в Наредба № 17 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Плевен.