След споразумение с Окръжна прокуратура – Плевен: Oсъдиха мъж за държане на артефакти

Споразумението има последици на влязла в сила присъда

След одобрено от съда споразумение, постигнато с Окръжна прокуратура – Плевен осъдиха мъж за държане на археологически обекти, които не са регистрирани по надлежния ред.

П. С. се призна за виновен за това, че от неустановена дата до 31.10.2018 г. в помещения, прилежащи към частен дом в гр.Червен бряг, обл. Плевенска, държал повече от три археологически обекта, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред - съгласно Закона за културното наследство и съгласно Наредба № Н-3/03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движимите културни ценности /фибули,  пръстнин, плочки от пръстени - бронзови, римски ІІ-ІІІ в., плочки от пръстени, части от обеци - бронзови, средновековни, ключ-пръстен, бронзов, късна античност, дръжка от култово ножче - късна античност, острие от култова брадвичка - бронз, бронзова епоха,  прешлени за вретено - каменомедната епоха,    акустична чашка, керамична - късноантична, IV-VI в., остриета от ножове, железни - късноантични и ранно-средновековни, тежести за стан - каменно-медна епоха 4900-3800 пр. Христа, елементи от култова триъгълна масичка - ранна каменно-медна епоха, култура "Вадастра"  и други артефакти/, всички на обща стойност 1478 лева –  престъпление по чл.278 от НК.

На обвиняемият е наложено наказание 6 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години и пробационна мярка -  периодични срещи с пробационен служител за времето на изпитателния срок.

Споразумението има последици на влязла в сила присъда.