АИКБ предлага задължителна матура по математика

68% от работодателите у нас имат проблем с намирането на кадри

От Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлагат матурата по математика да стане задължителна за учениците. Тя би била полезна за децата и младежите, които могат да открият заложби в себе си да се развиват в тази сфера, смятат те, информира tribune.bg.

„Само ще спечелят от което, защото това са едни добре платени работни места и пазарът на труда е жаден за тях. В това отношение имаме общо виждане, че трябва да се развиват извънкласните дейности по технически и математически дисциплини, за да откриват в по-ранна възраст децата тези заложби в себе си и да се насочват към тези специалности, където ще могат да се реализират по-добре и ще бъдат полезни за себе си, за семействата си и за страната си“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ.

Според него за да се обърне този негативен тренд и на изхода на висшето образование да има повече инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора в средните училища по природоматематическите науки.

Наемането на персонал е световен проблем, констатира преди заседанието на Международния координационен съвет на организациите на работодателите Васил Велев. По думите му на срещата в София работодателските организации ще обменят опит за решаването на проблема с човешките ресурси, както и въпроса за несъответствието на търсенето и предлагането на пазара на труда.

„Оказва се, че трудното наемане на персонал е световен проблем. 45% от работодателите в цял свят срещат такъв проблем, но в България този процент е 68, т.е. далеч над средното и по този показател по-зле от нас са само в Румъния. Причините за това са както демографски, така и технологичните промени и ние ще се запознаем с опита на другите страни в справянето с този проблем“, посочи председателят на АИКБ.

„Технологичните промени са развитието на технологиите и цифровизацията на индустрията, необходимостта от повече IT специалисти, програмисти. Всяко трето високо платено и незаето място у нас е за програмисти. Въпреки че расте приемът в университетите по тези специалности, има нарастващ недостиг. Има недостиг на инженерни и технически кадри, а се очертава сериозен излишък на юристи, икономисти, специалисти по управление на администрацията, ПР специалисти. В това отношение работим добре с образователното министерство за преструктуриране на план-приема според потребностите на икономиката“, уточни Васил Велев.

Относно обявеното намерение на КТ „Подкрепа“ за протести във връзка с цената на нощния труд, Велев коментира, че позицията на АИКБ е цената на нощния труд да се договаря в Колективните трудови договори на ниво предприятие, на ниво бранш или отрасъл.