Ректорът на ВТУ връчи дипломите на 48 абсолвенти от Педагогическия колеж в Плевен

Отличник на випуска е Елена Петрова с успех 5,90

На тържествена церемония 48 абсолвенти от Випуск 2018 на Педагогическия колеж в град Плевен, структурно звено на Великотърновския университет, получиха дипломите си за завършено висше образование. Ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов и доц. д-р Емил Бузов, директор на колежа, връчиха дипломите на завършилите студенти.

"Днес е един много важен и вълнуващ ден за тези млади хора. Тук сме, за да ги подкрепим и да им кажем няколко добри думи, които да ги стоплят. Вие сте бъдещите учители на България. Най-важното в този момент е да върнем мястото на учителя в обществото и неговия авторитет – така, както е било. Никога не сме поставяли под съмнение авторитета на нашите учители. Нито нашите родители са го правили. И затова сме имали здраво общество, независимо в кое време и как сме живели. Трябва да поставим на пиедестал учителя. Трябва да си върнем обратно стойностната система в обществото“, изтъкна в поздравлението към абсолвентите проф. Хр. Бонджолов.

Днес своите удостоверения получиха абсолвенти от три специалности – „Начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и английски език” и „Предучилищна педагогика и английски език”. 15 завършват с отличен успех – оценките в дипломите им са над 5,50. Отличник на випуска е Елена Петрова с успех 5,90. Гости на тържеството бяха проф. д-р Маринела Михова, директор на Филиал Враца, който също е в структурата на Университета, г-жа Таня Божинова, зам.-областен управител, г-н Стефан Милев, зам.-кмет на Община Плевен, г-жа Албена Тотева, началник на Регионалното управление на образованието, както и директори на образователни институции, които са партньори на колежа.