РДПБЗН – Плевен призовава за повишено внимание заради опасност от пожари в сухи треви

Само за четири дни от началото на месец март (1 март – 4 март) са възникнали 71 пожара

С повишаването на дневните температури започва почистването на дворове, вилни имоти, земеделски земи от горими материали и отпадъци. Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешки живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка.

Само за четири дни от началото на месец март (1 март – 4 март 2019 г.) са възникнали 71 пожара в сухи треви и нискостеблена растителност. От тях 26 броя са пожарите в урбанизираните територии, а 45 - в землищата на населените места в област Плевен. При тези произшествия няма пострадали граждани и материалните щети от тях са опожарените стотици хиляди квадратни метра земна площ. Дейността на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението също е затруднена от големия брой възникнали пожари и продължителното време, нужно за ликвидирането им.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Плевен се обръща към ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори, юридическите лица и гражданите на територията на област Плевен с призив за недопускане на пожари. И напомнят:

- забранено е палене на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи; 

- необходимо е повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за пожар с тежки последици, както за околната среда така и за материални щети; 
- при извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето, никога да не се оставя огъня без наблюдение; 
- да не се допуска паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар; 
- да не се пали огън на открито във ветровито време.

На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност с размер на наказанието до 2000 лв

В случай на пожар, задължение на гражданите е да се обадят на тел.112.