Общинският съвет одобри текст за Споразумение за сътрудничество с Великотърновския университет

Предложението бе внесено от председателя Мартин Митев и получи единодушната подкрепа от съветниците

Текст на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Философски факултет при Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий" одобри на днешното си заседание местният парламент на Плевен. Предложението бе внесено от председателя на Общинския съвет Мартин Митев и получи единодушната подкрепа от съветниците.

„Основната цел на споразумението е уреждане на формите за сътрудничество и процедурата за координация на съвместните дейности между Община Плевен и Философския факултет при Великотърновски университет. Споразумението е по примера на меморандума за сътрудничество, който одобрихме преди време относно Българската академия на науките. Днес в Актовата зала на Община Плевен този меморандум официално бе подписан от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, и кмета на Общината“, каза при представяне на предложението за сътрудничество с ВТУ, Мартин Митев.

Споразумението за сътрудничество между Община Плевен и Философски факултет при Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий"  е в няколко направления: партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, публичните политики и други в подкрепа на доброто управление; провеждане на съвместни научни прояви, кръгли маси, обучения, тренинги, конкурси и други от общ интерес; осигуряване на по-добри възможности за кариерно развитие и реализация на студенти от Философския факултет към ВТУ чрез посещения на място в Община Плевен, Общински съвет - Плевен, Общинска администрация, организация на учебни и преддипломни стажове, практики и др. инициативи.

Общинският съвет възложи на кмета на Общината да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението.