Потребителите да сверяват дали данните са правилно въведени при купуване на е-винетка

Това заяви доц. Георги Балабанов, експерт в Национално ТОЛ управление пред Нова телевизия

Когато си купуват винетка потребителите трябва да бъдат изключително внимателни и да сверяват дали данните са правилно попълнени. Това заяви доц. Георги Балабанов, експерт в Национално ТОЛ управление пред Нова телевизия. Той обясни, че в закона и нормативните актове е записано, че потребителят носи отговорност за правилно въведени данни при купуване на електронна винетка.

Вписването на символите от регистрационния номер на пътните превозни средства в уеб сайта и мобилното приложение за купуване на електронна винетка може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. В случай, че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал те не се въвеждат. Буквените символи от регистрационния номер се изписват с главни букви.

Пример:

Правилно: СВ0000НР; ОВ0000ВТ; ВР0000РВ

Грешно: SV0000NR; OV0000VT; VR0000RV

Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква - "О".