Отговорността за вписване на коректна информация при покупка на е-винетка е на собственика или ползвателя на колата

Това информират от АПИ

При покупка на е-винетка отговорността за попълване на коректна информация е на собственика или ползвателя на автомобила. Това информират от АПИ.

В чл. 5, ал. 3 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние е записано: “Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е съответно на собственика или на ползвателя, като в случай на неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.”

Агенция "Пътна инфраструктура" и Националното тол управление не носят отговорност за погрешно въведена информация.

При покупка от уебсайта www.bgtoll.bg, терминал за самотаксуване и мобилното приложение системата изисква на финална стъпка проверка на въведените данни. Приканваме потребителите, които закупуват е-винетка, внимателно да преглеждат и проверят въведената от тях информация преди да потвърдят финалното плащане.