2880 разрешения за ползване на инфраструктурни обекти в страната са издадени от ДНСК през 2018 г.

Това показват данните на Дирекция национален строителен контрол

2880 разрешения за ползване са издадени от ДНСК от началото на годината до сега. Това показват данните на Дирекция национален строителен контрол, съобщават от МРРБ. Разрешенията са за ползване на новопостроени или реконструирани обекти от пътната, екологичната и образователната инфраструктура. Изградени са нови предприятия и магазини, както и ВиК съоръжения.  

Най-важният обект от пътната инфраструктура, който беше въведен в експлоатация, е  участъкът Кресна - Сандански от автомагистрала „Струма“. Новата магистрална отсечка ще облекчи пътуването към Гърция, ще се подобри и безопасността на движение.   

Облекчи се и трафикът в един от най-натоварените участъци по Черноморието – от Бургас до Слънчев бряг, където в отсечката между Ахелой и Поморие беше изградено второ платно, както и директното трасе на обходния път на Ахелой. Така още преди старта на активния туристически сезон значително се улесни движението и се повиши безопасността на пътуващите. Инвестицията е със средства от бюджета и е на стойност 45 млн. лв.

Със средства по ОПРР 2014-2020 г. беше рехабилитирана още една важна пътна отсечка в региона -  15,5 км от второкласния път Варна-Добрич, който е  най-кратката връзка с Румъния на курортите по българското Черноморие.

През тази година бяха обновени десетки улици и булеварди в страната – извърши се реконструкция на участъци от столичните булеварди „Прага“, „Княз Александър Дондуков“, „Овча купел“, „Тодор Каблешков“ и други. Обновени бяха Приморският парк в Бургас, парк „Възраждане“ във Варна, както и парковете в Сандански, Горна Оряховица, Ботевград, Монтана и други. 

Извършено е и разширение на Транзитния газопровод за Турция в участъка Компресорна станция Лозенец – Очистно съоръжение Недялско, както и на газопроводите и газоразпределителните мрежи в София, Пещера, Добрич, Кърджали, Силистра, Сандански и др.

През 2018 г. е извършена и рекултивацията на депата за битови и неопасни отпадъци в общините Стамболийски, Козлодуй, Сливо поле, Главиница, Гълъбово, Велики Преслав, Кнежа и Тополовград.

През тази година приключи реконструкцията на ПСОВ –Враца и днес градът има модерно съоръжение за пречистване на отпадъчните води, което гарантира по-чиста вода, почва и въздух за живеещите. Разширена беше и газопроводната мрежа на страната. И всичко това е доказателство, че стопанската конюнктура в страната е благоприятна.

Извършен беше ремонт и реставрация на три църкви – „Свети Архангел Михаил“ в гр. Трявна, на „Св. Йоан Алитургетос“ в Несебър и „Св. Архангел Михаил“ в гр. Рила. Това са паметници на културата, които бяха спасени от разруха.