287 хил. лв. оставиха за месец български и чужди туристи в местата за настаняване в Плевенско

Данните на НСИ сочат, че 24 места за настаняване са функционирали в областта през октомври

През октомври 2018 г. в страната са функционирали 2 011 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72.4 хил., а на леглата - 152.5 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.7%, а леглата в тях намаляват с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 908.5 хил., или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през октомври 2018 г. достигат 49.9 млн. лв., или с 11.5% повече в сравнение с октомври 2017 година.

Данните на НСИ сочат, че 24 места за настаняване са функционирали в област Плевен през десетия месец на 2018 г. В тях са пренощували 4229 лица, от които 692 чужденци. 6921 пък е общият брой на нощувките, от които 1352 на чужденци. 287 хиляди лева са реализираните приходи за месеца, от които които 102 са оставени от чуждестранните гости.