Утвърждават маршрутни разписания на автобусна линия Плевен – Пордим – Тотлебен

Проведе се заседание комисията по транспорт

На свое заседание комисията по транспорт, председателствана от заместник-областния управител д-р Красимир Трифонов, взе решение да предложи на Областния управител на област Плевен Мирослав Петров за утвърждение маршрутни разписания на автобусна линия „Плевен –Пордим – Тотлебен“ с часове на тръгване както следва: 10:00 от АГ Плевен и час на тръгване 11:00 от Тотлебен; 15:00 от АГ Плевен и час на тръгване 16:00 от Тотлебен. Изискването на комисията е община Пордим да преработи маршрутните разписания и да нанесе коректно километрите разстояние между Плевен и Тотлебен.

По отношение на постъпило писмо от министъра на вътрешните работи за разглеждане и обсъждане на проект на Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 комисията по транспорт предложи да бъде изготвено писмо до Министъра на вътрешните работи и председател на ДОККПБДП, с което областният управител да изрази своето принципно одобрение и подкрепа на проекта на Мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020г. с предложение за преразглеждане на части от текста.