296 хил. лв. оставиха за месец български и чужди туристи в местата за настаняване в Плевенско

Данните на НСИ сочат, че 23 места за настаняване са функционирали в област Плевен през деветия месец на 2018 г.

През септември 2018 г. в страната са функционирали 2 841 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129.5 хил., а на леглата - 292.4 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.1%, а леглата в тях - с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 3 168.5 хил., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през септември 2018 г. достигат 164.2 млн. лв., или със 7.6% повече в сравнение със септември 2017 година.

Данните на НСИ сочат, че 23 места за настаняване са функционирали в област Плевен през деветия месец на 2018 г. В тях са пренощували 4017 лица, от които 782 чужденци. 6966 пък е общият брой на нощувките, от които 1253 на чужденци. 296 хиляди лева са реализираните приходи за месеца, от които които 92 са оставени от чуждестранните гости.