6 месеца строг затвор за рецидивист, живял с девойка, ненавършила 16 години

Определението е окончателно

Мъж бе наказан от Районния съд за това, че е заживял на съпружески начала с непълнолетна.

Подсъдимият Г.В. /без образование, безработен, осъждан/ е признал вината си в това, че през периода 16.09.2017 година до 27.11.2017 година, в Плевен, като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – престъпление по чл. 191 ал. І от НК.

По силата на постигнатото споразумение му се определя и налага наказание шест месеца лишаване от свобода при строг режим и обществено порицание, което да се изпълни чрез прочитане на споразумението по Общински медиен център – Плевен. Определението е окончателно.