Обновеният по европейски проект билетен център отвори врати

Сумата за проектиране на преустройството и ремонт е 40 525 лв.

Обновеният по проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен” център за продажба на превозни документи за градския транспорт отвори врати. След ремонтните дейности са обособени работни места във фронт офиса, специализирано помещение за обработка на данните от електронната система за таксуване на пътниците, сървърно и санитарно помещение. Сумата за проектиране на преустройството и ремонт е 40 525 лв. Ползващите градски транспорт могат вече да закупуват абонаментни карти отново от центъра на ул. „Дойран” № 43.

Работното време на центъра е:

От понеделник до петък – от 08.00 до 17.00 часа;

Събота и празнични дни – от 09.00 до 16.00 часа;

От 25-а дата на текущия месец до 02-а дата на следващия месец – от 08.00 до 18.00 часа;

От 25-а дата на текущия месец до 02-а дата на следващия месец събота и празнични дни – от 09.00 до 16.00 часа;

Почивен ден – неделя.

Проектът  „Развитие на интегриран градски транспорт -  гр. Плевен” се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.” с Договор BG16RFOP001-1.007-0003-С01.